ค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กในเซนต์ คิตส์และเนวิส

27
ส.ค.

For young people to become productive and successful members of society, having the right guidance, motivation and support is key. Without these, the drive to turn dreams into reality fades, leaving young people despondent and without hope. This can eventually increase the risk of venturing into the world of drugs and petty crime. Building confidence, self-esteem and empowering the youth to be the best they can be is a huge undertaking – and this is precisely what we have been able to achieve through our Summer Camp initiative.

ในปี 2557 เรนจ์ ดีเวลลอปเม้นต์ มีภารกิจในการช่วยเหลือเด็ก 250 คนที่มีอายระหว่างุ 8-16 ปีจากชุมชนทั่ว เซนต์ คิตส์และเนวิสให้ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตที่สำคัญ เพื่อปรับปรุงอนาคตของพวกเขา

The aim of the Camp is to help kids cultivate positive relationships and self-confidence as well as help them understand the core values of discipline, respect, responsibility, teamwork and community. By fostering an environment of adventure and self-development, we wanted to give kids a firm foundation for future success.

The Camp was held at the Beach Allen Primary School in Basseterre, and has been running since 1983. It has been a lifeline for the youth, inspiring and preparing kids to lead meaningful lives and pursuing productive paths long after they leave. This was an amazing initiative which positively impacted kids and communities alike, and we’re very honored to have supported such a worthwhile project.

Scroll to Top

Search Our Site